Returer

Ångerrätt
Återköp medges ej till företag.
Konsumenter har 14 dagar lagstadgad ångerrätt från mottagandet av varan.
Konsumenten skall meddela Smålandsmöbler AB inom 14 dagar från
att konsument mottag varan.
Returrätten gäller från den dagen kund mottagit varan / varorna.

Tillvägagångssätt vid nyttjande av ångerrätt:

Här hittar ni ångerblankett om ni vill använda den: HÄR
Denna blankett skickas också via mail om du har rätt till ångerätt (privatperson)

1. Meddela Smålandsmöbler AB via telefon, sms eller mail att ni ångrar köpet.
Inom 14 dagar efter att konsument meddelade oss om sin ångerrätt, så skall produkten / produkterna skickas tillbaka.

2. Konsument står för returfrakt. Om produkt kan lämnas på Postnord eller motsvarande,
så är det ok. För större skrymmande produkter hjälper vi er att boka returfrakt med vårt kundnummer på Schenker.

Returfrakt: 300:- per paket och 1000:- per pall.
Observera om din produkt levererades i två paket debiteras två returavgifter.

Tänk på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att fastställas varans art och egenskaper. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi förbehåller oss då rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Återbetalning – Ångerrätt
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Varor kan efter överenskomelse med Smålandsmöbler AB returnera till:
Smålandsmöbler AB
Solhemsgatan 23
577 71 Virserum
Att: Mikael Nilsson
Tele: 0737-535845

Vid tvist
Vi följer alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se
arn@arn.se

Vi kan också hänvisa till EU ODR som tvistlösningsorgan:
https://ec.europa.eu/odr